Europese privacy regelgeving & smart homes

Nog 2 maanden voordat de nieuwe privacyregels van kracht gaan, ook wel de General Date Protection Regulation (GPDR) genoemd. De installatie en domotica-sector zal rekening moeten houden met deze nieuwe regels. In dit artikel vertellen we u wat deze wet inhoudt.

De klantdata die een domoticabedrijf nodig heeft, maar ook de gegevens die vanuit de domoticasystemen worden gegenereerd, zijn privacy gevoelig. Daarom vallen deze gegevens onder de nieuwe privacyregelgeving.

Nieuwe regelgeving
De GPDR is van kracht op alle bedrijven in de Europese Unie die te maken krijgen met persoonsgegevens. Hierbij kunt u denken aan identificatienummers, burgerservicenummers, e-mailadressen, geboortedata en IP-adressen. Dit raakt ook zeker de domotica-branche. Het gaat er om dat de gegevens op de juiste manier worden verkregen, bewaard worden en worden gebruikt. Personen waarvan gegevens worden opgeslagen hebben te allen tijde inzage-recht, correctierecht en recht van verzet.

Actief akkoord geven
Als een bedrijf persoonsgegevens wil opslaan, moet hiervoor toestemming worden gevraagd. Daarnaast dient het bedrijf aan te geven waarvoor het gebruikt gaat worden, ook als gegevens uitgewisseld worden voor andere doeleinden. Mensen moeten hiervoor toestemming geven met een actieve handeling, zoals het digitaal aanvinken van akkoord. Hiervoor geldt een documentatieplicht. Bedrijven die in aanraking komen met persoonsgegevens moeten dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gevolgen niet naleven
Iedere burger in de EU heeft vanaf mei het recht om te weten hoe de persoonsgegevens zijn gegenereerd en gebruikt gaan worden. Bedrijven die dit niet naleven kunnen een fikse boete (20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet) verwachten. En dat niet alleen: het kan ook zorgen voor reputatie schade en een fikse verkleining van uw klantenbestand!

Op zoek naar een professioneel bedrijf dat een domotica systeem bij u thuis of op kantoor kan installeren? Vraag een vrijblijvende offerte van een op maat domoticasysteem op!

BewarenBewaren